wychowanie fizyczne w XXII L.O. im. Jose Marti
Blog > Komentarze do wpisu

Układ mięśniowy człowieka

Na prośbę uczniów klas I zagadnienia o układzie mięśniowym człowieka z prezentacji.

Najważniejsze zagadnienia z prezentacji i pracy domowej to:

1. Typy mięśni

2. Nazwy głównych mięśni, ich budowa i funkcja

3. Sposoby pracy mięśni (koncentryczny, ekscentryczny, izometryczny), na czym polega ta praca, przykłady z "życia"

4. Przykłady mięśni pracujących synergistycznie i antagonistycznie

5. Tonus mięśniowy

6. Na czym polega wzmacnianie i rozciąganie mięśnia, przykłady ćwiczeń

 piątek, 18 października 2013, wfjose

Polecane wpisy